?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 变送器/放大器LZ-700B(厂家报价) - 深圳市力准传感技术有限公?/title> <meta name="Keywords" content="变送器/放大器LZ-700B"> <meta name="Description" content="为你详细介绍变送器/放大器LZ-700B(远销江苏,山东,浙江)产品内容,包括变送器/放大器LZ-700B的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有变送器/放大器LZ-700B新闻以及最新的市场变送器/放大器LZ-700B价格.咨询电话:0755-8923 3819"> <link type="text/css" href="/template/lizhun/lib/css.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/lizhun/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/lizhun/lib/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/lizhun/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好,欢迎光临“深圳市力准传感技术有限公司”网站! </div> <div class="topnav"> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.jbierhoff.com','变送器/放大器LZ-700B(厂家报价) - 深圳市力准传感技术有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24336/stat/"></script> </div> </div> </div> <!-- logo开?--> <div class="logo"> <div class="w1000"> <div class="logo_l"><img src="/template/lizhun/images/logo.jpg"></div> <div class="logo_r"><span><a href="">中文?/a>   <a >ENGLISH</a></span> <h2>0755-89233819</p>0755-89233406</h2></div> <div class="logo_r"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="15" class="cpkey" value="" style="border:1px solid #000;"/> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="submit" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="搜索" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- 导航开?--> <div class="menu_b"> <div class="menu"> <dl> <dd><a href="/" rel="nofollow" class="cur">首页</a></dd> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></dd> <dd><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></dd> <dd><a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">应用案例</a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">服务支持</a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">客户留言</a></dd> <dd><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></dd> </dl> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- banner开?--> <div class="bann"> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=620; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20160504111737.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160504120303.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160504120315.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- 左侧开?--> <div class="main"> <div class="w1000 "> <div class="left"> <div class="left_t"> <div class="left_m" style="background:#0858b1;"><h2>产品分类</h2></div> <ul> <li><a href="/wxyscgq/">微型压式测力传感?/a></li> <li><a href="/sxcgq/">S型拉压式传感?/a></li> <li><a href="/wxlscgq/">螺杆拉压式传感器</a></li> <li><a href="/zscgq/">拉压式柱式传感器</a></li> <li><a href="/lfscgq/">轮辐压式测力传感?/a></li> <li><a href="/hxclcgq/">环形测力传感?/a></li> <li><a href="/cdscgq/">称重测力传感?/a></li> <li><a href="/zxcgq/">轴销传感?/a></li> <li><a href="/szlcgq/">?六轴力传感器</a></li> <li><a href="/xblcgq/">动态扭矩传感器</a></li> <li><a href="/njcgq/">静态扭矩传感器</a></li> <li><a href="/tblcgq/">踏板力传感器</a></li> <li><a href="/ylcgqbsq/">液压/气压传感?/a></li> <li><a href="/wxwycgq/">微型位移传感?/a></li> <li><a href="/bsqfdq/">模拟放大?变送器</a></li> <li><a href="/wdcgq/">温度传感?/a></li> <li><a href="/xskzyb/">显示控制仪表</a></li> <li><a href="/khtsdz/">客户特殊定制</a></li> <li><a href="/jkcgq/">进口传感?/a></li> <li><a href="/jkxsyb/">进口显示仪表</a></li> </ul> </div> <div class="left_t"> <div class="left_m"><h2>联系我们</h2></div> <ul> <h3 class="tac">了解更多详细信息,请致电</br> <span>0755-8923 3819</p>0755-8923 3406</span></h3> <h4 class="tac fs14 pt10 pb10">或给我们留言</br><a href="/about/about4.html"><img src="/template/lizhun/images/message.jpg"></a></h4> </ul> </div> </div> <div class="right"> <h2><span class="fs18 col_08 fw">产品详情</span><span class="fr col_9d">您的位置?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/bsqfdq/">模拟放大?变送器</a> > <a href="/supply/243.html">变送器/放大器LZ-700B</a> </span></h2> <div class="contact"> <div class="proArtiTop mt15"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/201709191601074232433612262.jpg?path=www.jbierhoff.com/uploads/cp/201709191601074232433612262.jpg" alt="" width="230" /></div></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <th width="19%">产品名称?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle"><h1>变送器/放大器LZ-700B</h1></span></td> </tr> <tr> <th>产品型号?/th> <td>变送器/放大器LZ-700B</td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品简介:</th> <td><p>  LZ-700B 信号转换器采用铝合金外壳,内部采用原装高性能器件,将接收?   传感器信号进行精密放大、稳压、恒流供桥、电压电流转换,阻抗适配、线性补   偿,温度补偿等。将力学量转换成标准的电流、电压信号输出,可直接与自动?   制设备PLC 连用。具备标准信号外调零、外调增益功能。输入过压保护和输出   短路保护。LZ-700B 信号转换器为双路输入,单路输出,即可接两个传感器?/p></td> </tr> </tbody></table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="conn fs14"> <p><p> <span style="color:#337FE5;font-size:24px;"><strong>变送器/放大?Transmitter/Amplifier   LZ-700B</strong></span> </p> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/201709191601211262433630795.jpg" alt="" />  </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="color:#337FE5;font-size:24px;"><strong>尺寸图纸?/strong></span> </p> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/201709191558033922433610050.jpg" alt="" /><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/201709191558235642433667341.jpg" alt="" /> </p> <p> <span style="font-size:24px;color:#337FE5;"><strong>产品主要的技术参数:</strong></span> </p> <p> <span style="font-size:24px;color:#337FE5;"><strong></strong></span> </p> <table class="MsoNormalTable" style="border-collapse:collapse;width:520.9pt;"> <tbody> <tr> <td width="179" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#8EB4E3;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-weight:bold;font-size:8pt;">?span>    </span><span>?/span><span>  Accuracy</span></span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> <td width="154" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#E7E7E7;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-size:8pt;">0.1%</span> </p> </td> <td width="120" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#8EB4E3;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-weight:bold;font-size:8pt;">动态响?span>Dynamic Frequency</span></span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> <td width="241" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#E7E7E7;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-size:8pt;">100Hz-2000Hz</span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="179" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#8EB4E3;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-weight:bold;font-size:8pt;">输入信号<span> Input Signal</span></span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> <td width="154" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#E7E7E7;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-size:8pt;">0.5</span><span style="font-family:宋体;font-size:8pt;">~30</span><span style="font-family:Calibri;font-size:8pt;">mVDC</span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> <td width="120" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#8EB4E3;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-weight:bold;font-size:8pt;">?span>    </span><span>?/span><span> Power Supply</span></span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> <td width="241" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#E7E7E7;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-size:8pt;">24VDC</span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="179" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#8EB4E3;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-weight:bold;font-size:8pt;">?span>    </span><span>?/span><span> Output</span></span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> <td width="154" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#E7E7E7;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-size:8pt;">0-5V,0-10V,-5~+5V</span> </p> <p class="p"> <span style="font-family:宋体;font-size:8pt;">4-20mA</span><span style="font-family:宋体;font-size:8pt;"></span> </p> </td> <td width="120" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#8EB4E3;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-weight:bold;font-size:8pt;">接线方式  <span>Wire Connection</span></span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> <td width="241" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#E7E7E7;"> <p class="p"> <span style="font-family:Arial;font-size:8pt;">输出?/span><span style="font-family:宋体;font-size:8pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:8pt;">电源?/span><span style="font-family:宋体;font-size:8pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:8pt;">信号?/span><span style="font-family:宋体;font-size:8pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:8pt;">地线?/span><span style="font-family:宋体;font-size:8pt;">Output </span><span style="font-family:Arial;font-size:8pt;">EX:red </span><span style="font-family:宋体;font-size:8pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:8pt;">Single:green  Groud wire:black</span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="179" valign="center" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#8EB4E3;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-weight:bold;font-size:8pt;">工作环境  <span> Operation Environment</span></span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> <td width="515" valign="center" colspan="3" style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:12px;font-family:'sans serif', tahoma, verdana, helvetica;border:0.75pt solid #000000;background:#E7E7E7;"> <p class="p"> <span style="font-family:Calibri;font-size:8pt;">-20</span><span style="font-family:宋体;font-size:8pt;">~</span><span style="font-family:Calibri;font-size:8pt;">50</span><span style="font-family:宋体;font-size:8pt;">℃≤</span><span style="font-family:Calibri;font-size:8pt;">85%RH </span><span style="font-family:Calibri;font-size:12pt;"></span> </p> </td> </tr> </tbody> </table></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="/supply/119.html">微型拉式传感器LFT-13C</a></p> <p>下一条:<a href="/supply/254.html">微型压力传感器LFC-10Z</a></p> </div> <div class="tag">相关标签?a href='/key.aspx?k=%b1%e4%cb%cd%c6%f7'>变送器</a>,<a href='/key.aspx?k=%b7%c5%b4%f3%c6%f7'>放大?/a>,</div> <div class="tag">来源?a href='http://www.jbierhoff.com/supply/243.html'>http://www.jbierhoff.com/supply/243.html</a> </div> <div class="tag">发布时间?017-9-19 0:00:00</div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1342.html" class="col_6 pl10">压力变送器假信号处理方?/a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2018-11-29</span></li> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1340.html" class="col_6 pl10">智能压力变送器应用介绍</a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2018-11-29</span></li> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1339.html" class="col_6 pl10">压力变送器工作原理、技术参?/a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2018-11-29</span></li> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1335.html" class="col_6 pl10">压力变送器在冬季如何防冻保?/a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2018-11-28</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="pt10 fs14 proliCon"> <ul class="clearfix tac"> <li> <h4><a href="/supply/211.html" rel="nofollow"title="L600型多功能数字变送器"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/201810220954546912433623348.jpg?path=www.jbierhoff.com/uploads/cp/201810220954546912433623348.jpg" alt="L600型多功能数字变送器" width="205" height="230" /></a></h4> <h3><a href="/supply/211.html" rel="nofollow"title="L600型多功能数字变送器">L600型多功能数字变送器</a></h3> </li> <li> <h4><a href="/supply/96.html" rel="nofollow"title="变送器放大器LZ-700"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/20160509022116.jpg?path=www.jbierhoff.com/uploads/cp/20160509022116.jpg" alt="变送器放大器LZ-700" width="205" height="230" /></a></h4> <h3><a href="/supply/96.html" rel="nofollow"title="变送器放大器LZ-700">变送器放大器LZ-700</a></h3> </li> <li> <h4><a href="/supply/95.html" rel="nofollow"title="变送器放大器LZ-700A"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/201804231658109402433673343.jpg?path=www.jbierhoff.com/uploads/cp/201804231658109402433673343.jpg" alt="变送器放大器LZ-700A" width="205" height="230" /></a></h4> <h3><a href="/supply/95.html" rel="nofollow"title="变送器放大器LZ-700A">变送器放大器LZ-700A</a></h3> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--底部结束 --> <!--联系开?--> <div class="con"> <div class="w1000 pl50"> <h2 class="fl">深圳总部(Shenzhen OFF.):</br> 地址:深圳市龙岗区龙城街道嶂背工业区创业二路 23? </br> ADD:No.23 ChuangYe er Road, ZhangBei Industrial Zone, </br> Ailian LongGang, shenzhen China 518172</br> 电话(Tel? 0755-89233819 0755-89233406 </br> 传真(Fax? 0755-8923 3919</br> 邮箱(E-Mail):info@ligentcn.com</br> 网址(Web):www.jbierhoff.com</br> </h2> <h3 class="fr" style="padding-right: 115px;"> 苏州分公司(Suzhou OFF. )?/br> 地址:昆山市高新区国家火炬机器人特色产业基地5?</br> ADD:No. 5 National Torch Robot Industrial Base,</br> Hi-Tech Zone Kunshan China 215316 </br> 电话(Tel):0512-5035 3133</br> 邮箱(E-Mail):info@ligentcn.com</br> 网址(Web):www.jbierhoff.com</br> </h3> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--底部开?--> <div class="foot"> <div class="w1000"> <div class="foot_l pl30"> <ul> <li><a href="/about/" class="fw fs14">关于我们</a> <p><a href="/about/" target="">公司概况</a></p> <p><a href="/about/about2.html" target="">应用案例</a></p> <p><a href="/about/about3.html" target="">服务支持</a></p> <p><a href="/about/about4.html" target="">客户留言</a></p> <p><a href="/about/about5.html" target="">合作伙伴</a></p> <p><a href="/about/about6.html" target="">企业展示</a></p> <p><a href="/about/about7.html" target="">人员招聘</a></p> <p><a href="/about/about8.html" target="">企业资质</a></p> <p><a href="/about/about9.html" target="">企业展会</a></p> </li> <li><a href="/supply/" class="fw fs14">产品中心</a> <p><a href="/wxyscgq/">微型压式测力传感?/a></p> <p><a href="/sxcgq/">S型拉压式传感?/a></p> <p><a href="/wxlscgq/">螺杆拉压式传感器</a></p> <p><a href="/zscgq/">拉压式柱式传感器</a></p> <p><a href="/lfscgq/">轮辐压式测力传感?/a></p> <p><a href="/hxclcgq/">环形测力传感?/a></p> <p><a href="/cdscgq/">称重测力传感?/a></p> <p><a href="/zxcgq/">轴销传感?/a></p> <p><a href="/szlcgq/">?六轴力传感器</a></p> <p><a href="/xblcgq/">动态扭矩传感器</a></p> <p><a href="/njcgq/">静态扭矩传感器</a></p> <p><a href="/tblcgq/">踏板力传感器</a></p> <p><a href="/ylcgqbsq/">液压/气压传感?/a></p> <p><a href="/wxwycgq/">微型位移传感?/a></p> <p><a href="/bsqfdq/">模拟放大?变送器</a></p> <p><a href="/wdcgq/">温度传感?/a></p> <p><a href="/xskzyb/">显示控制仪表</a></p> <p><a href="/khtsdz/">客户特殊定制</a></p> <p><a href="/jkcgq/">进口传感?/a></p> <p><a href="/jkxsyb/">进口显示仪表</a></p> </li> <li><a href="/about/about3.html" class="fw fs14">服务支持</a> <p><a href="/about/">公司简?/a></p> <p><a href="/about/">企业文化</a></p> <p><a href="/about/about6.html">设备展示</a></p> </li> <li><a href="/news/" class="fw fs14">新闻中心</a> <p><a href="/news/gsxw/">公司新闻</a></p> <p><a href="/news/hyxw/">行业新闻</a></p> </li> </ul> </div> <h2 class="fr w270"><img src="/template/lizhun/images/ewm.jpg"></h2> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="footer"><div class="w1000"> <h4><a href="/">力准首页</a> <a href="/about/about2.html">工程案例</a> <a href="/about/about8.html">荣誉资质</a> <a href="/news/">行业新闻</a> <a href="/about/">关于力准</a> <a href="/contact/">联系力准</a> <a href="/contact/">网站地图</a></h4> <h2 class="fl"> 深圳市力准传感技术有限公?/br> ?话:0755-8923 3819 联系人:高经?15302756095 </br> 邮箱:info@ligentcn.com Q Q:2851318988 </br> 地址:深圳市龙岗区龙城街道嶂背工业区创业二路 23? <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1274644637'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s13.#/z_stat.php%3Fid%3D1274644637%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </br> 专业生产:<a href="http://www.jbierhoff.com" target="_blank" rel="nofollow">测力传感?/a>, <a href="http://www.jbierhoff.com" target="_blank" rel="nofollow">传感器生产厂?/a>, <a href="http://www.jbierhoff.com" target="_blank" rel="nofollow">扭矩传感器厂?/a>等产?欢迎来电咨询! <div style="display:inline-block;position: relative;top: -10px;"></div></br> </h2> <h3 class="fr"><a target="_blank">粤ICP?8107338?1</a></br> 技术支持:<a href="http://www.jbierhoff.com" target="_blank" style="color:#fff;">力准</a></h3> <!--54客户--> <script language="JavaScript" src="http://code.54kefu.net/kefu/js/b126/1061726.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> </div> </div> <!--底部结束 --> <!-- 百度商桥 --> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a6b273ee01603be1d726c6709f3be7ac"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?a6b273ee01603be1d726c6709f3be7ac"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?a6b273ee01603be1d726c6709f3be7ac"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.jbierhoff.com/">ҳ-ȽϺõͶעվ|Ӣססŷ޹ұ±ȷֱֵɣ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> </body> </html>